BK Visuotinių susirinkimų ir Tarybos posėdžių nutarimai