Biglio standartas pagal FCI

FCI-Standard N° 161/24.07.2000/GB

BEAGLE
BIGLIS

ORIGIN: Great Britain
KILMĖS ŠALIS: Didžioji Britanija

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD: 24-06-1987
STANDARTO GALIOJIMO PASKELBIMO DATA: 1987-06-24

UTILIZATION: Hound
PASKIRTIS: Skalikas

CLASSIFICATION FCI: Group 6 Scenthounds
Section 1.3 Small-sized Hounds
With working trial
FCI KLASIFIKACIJA: 6 grupė Pėdsekiai
1.3 skyrius Mažieji skalikai
Su darbiniais bandymais

GENERAL APPEARANCE: A sturdy, compactly-built hound, conveying the impression of quality without coarseness
BENDRA IŠVAIZDA: nedidelis, tvirto (kresno) sudėjimo skalikas, paliekantis subtilumo įspūdį

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: A merry hound whose essential function is to hunt, primarily hare, by following a scent. Bold, with great activity, stamina and determination. Alert, intelligent and of even temperament. Amiable and alert, showing no aggression or timidity
ELGESYS/TEMPERAMENTAS: Linksmas skalikas, kurio pagrindinė funkcija – sekant pėdsakais medžioti, dažniausiai kiškius. Drąsus, labai aktyvus, ištvermingas ir ryžtingas. Budrus, sumanus ir vienodai temperamentingas. Draugiškas, judrus, nerodantis agresijos ar bailumo

HEAD: Fair length, powerful without being coarse, finer in the bitch, free from frown and wrinkle
GALVA: Vidutinio ilgio, galinga, tačiau negrubi, kalių – smulkesnė, nesurauktais antakiais ir be raukšlių

CRANIAL REGION:
Skull: Slightly domed, moderately wide, with slight peak
Stop: Well defined, dividing length, between occiput and tip of nose, as equally as possible
KAUKOLĖS SRITIS:
Kaukolė: Lengvai išgaubta (kupolo formos), vidutinio platumo, su nežymiu gumburu
Perėjimas nuo kaktos prie snukio (stopas): Ryškus, dalinantis atstumą tarp pakaušio ir nosies galiuko į kiek įmanoma lygesnes dalis

FACIAL REGION:
Nose: Broad, preferably black, but less pigmentation permissible in lighter coloured hounds. Nostrils wide
Muzzle: Not snipey
Lips: Reasonably well flewed (overhanging of lateral parts of the upper lip )
Jaws/Teeth: Jaws should be strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws
Eyes: Dark brown or hazel, fairly large, not deep set or prominent, set well apart with mild appealing expression
Ears: Long, with rounded tip, reaching nearly to end of nose when drawn out. Set on low, fine in texture and hanging gracefully close to cheeks
SNUKIO SRITIS:
Nosis: Plati, pageidautina juoda, tačiau šviesesnių spalvų šunims leidžiama mažesnė pigmentacija. Šnervės plačios
Snukis: Nesmailėjantis (neužaštrintas)
Lūpos: Saikingai nukarusios
Žandikauliai/dantys: žandikauliai turi būti stiprūs, su puikia, taisyklinga ir pilna žirkliška sankanda, t.y. viršutiniai dantys glaudžiai uždengia apatinius ir žandikauliai sudaro stačiakampį
Akys: Tamsiai arba šviesiai rudos, pakankamai didelės, giliai neįdubusios, bet ir neiškilę, tinkamai atitolę, su švelnia, žavia išraiška
Ausys: Ilgos, užapvalintais galiukais, ištemptos beveik siekia nosies galiuką. Žemai išaugusios, švelnios tekstūros, kaba grakščiai prigludusios prie skruostų

NECK: Sufficiently long to enable hound to come down easily to scent, slightly arched and showing little dewlap
KAKLAS: Pakankamai ilgas, kad skalikas galėtų lengvai sekti pėdsaku, šiek tiek išlenktas ir su nedideliu pagurkliu

BODY:
Topline: Straight and level
Loin: Short in the couplings, but well balanced. Loins powerful and supple
Chest: Let down to below elbow. Ribs well sprung and extending well back
Belly: Without excessive tuck-up
KORPUSAS:
Viršutinė linija: Tiesi ir lygi
Juosmuo: Trumpas, bet proporcingas. Juosmuo stiprus ir lankstus
Krūtinės ląsta: Leidžiasi žemiau alkūnių. Šonkauliai gerai išlenkti ir išgaubti
Pilvas: Pernelyg neįtrauktas

TAIL: Sturdy, moderately long. Set on high, carried gaily but not curled over back or inclined forward from root. Well covered with hair, especially on underside.
UODEGA: Tvirta, vidutinio ilgio. Aukštai išaugusi, džiaugsmingai iškelta, bet neužsirietusi virš nugaros ir nepalinkusi nuo pagrindo. Tankiai padengta plaukais, ypač apatinė pusė

LIMBS:
FOREQUARTERS: Forelegs straight and upright well under the hound, good substance and round in bone, not tapering off to feet.
Shoulders: Well laid back, not loaded.
Elbows: Firm, turning neither in nor out. Height to elbow about half height at withers.
Pasterns: Short.
GALŪNĖS:
PRIEKINĖS: Priekinės kojos tiesios ir yra vertikaliai po skaliku, link pėdos neplonėjančios, apvaliais ir tvirtais kaulais
Pečiai: Tinkamai atsikišę atgal, neapkrauti
Alkūnės: Tvirtos, nepasuktos nei į išorę, nei į vidų. Aukštis iki alkūnės beveik lygus pusei aukščio iki keteros
Čiurnos: Trumpos

HINDQUARTERS:
Upper thigh: Muscular.
Stifles: Well bent.
Hocks: Firm, well let down and parallel to each other.
PASTURGALIS:
Viršutinė šlaunies dalis: Raumeninga
Kelių sąnariai (girnelės): Gerai išlenkti
Kulkšnys: Tvirtos, gerai nuleistos ir lygiagrečios viena kitai.

FEET: Tight and firm. Well knuckled up and strongly padded. Not hare-footed. Nails short.
PĖDOS: Standžios ir tvirtos. Tvirtai suglaustos (sugniaužtos), standžiomis (tvirtomis) pagalvėlėmis. Ne „kiškio“ pėda. Nagai trumpi

GAIT/MOVEMENT: Back level, firm with no indication of roll. Stride free, long reaching in front and straight without high action; hind legs showing drive. Should not move close behind nor paddle nor plait in front.
EISENA/JUDESYS: Nugara lygi, tvirta, be siūbavimo (kūprinimosi) požymių. Žingsnis laisvas, nešuoliuojant ir be didelių pastangų žengiamas toli į priekį; stipriai atsispiriama užpakalinėm kojom. Neturi suartėti užpakalyje, ar pintis priekyje

COAT:
Hair: Short, dense and weatherproof
Colour: Any recognized hound colour other than liver. Tip of stern white
KAILIS:
Plaukas: Trumpas, tankus, atsparus oro permainoms
Spalva: Visos pripažintos skalikų spalvos, išskyrus kepenų. Uodegos galiukas baltas

SIZE:
Desirable minimum height at withers 33 cm (13 ins)
Desirable maximum height at withers 40 cm (16 ins)
ŪGIS:
Pageidautinas minimalus ūgis ties ketera 33 cm (13 colių)
Pageidautinas maksimalus ūgis ties ketera 40 cm (16 colių)

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
TRŪKUMAI: Bet koks nukrypimas nuo aukščiau išdėstytų punktų turi būti vertinamas kaip trūkumas, į kurio rimtumą turi būti atsižvelgiama proporcingai nukrypimo laipsniui ir jo įtakai šuns sveikatai ir gerovei
Bet kuris šuo, su akivaizdžia fizine ar elgesio anomalija, turi būti diskvalifikuotas.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
N.B.: Patinai privalo turėti dvi akivaizdžiai normalias sėklides, pilnai nusileidusias į kapšelius.

Vertimas: Egle&Kuma Biglių veislynas „Mano Unikumas“


Iliustruotas standartas:

GALVOS, SNUKIO FORMA


A – Taisyklinga galva– kaukolės ir snukio šonai (kraštai) turi būti paralelūs.
Kaukolės gaubtas iki pakakčio turi būti beveik lygus snukio ilgiui nuo pakakčio iki nosies galiuko.
Ausys turi būti išaugusios viename lygyje su išoriniu akies krašteliu.
B ir C – Netaisyklinga galvos forma
B– Per daug plati ir plokščia kaukolė, mažos akys ir nemaloni išraiška.
C – Užsmailintas snukis. Per aukštai išaugusios ausys.

A, B ir C – Netaisyklinga gavos forma žiūrint iš šono
A – Kupolo formos kaukolė. Per daug išreikštas pakaktys.
B – Plokščia kaukolė, mažos akys, nepakankamai išreikštos lūpos.
C – Išsprogusios akys, trumpas snukis.

SĄKANDIS

A – Taisyklingas žirklinis sąkandis .Tiesus sąkandis pasitaiko, bet nepageidautinas.
B ir C – Netaisyklingas sąkandis
B– Perkanda
C – Nesąkanda

KAKLAS


A – Taisyklingi ilgio ir storio kaklas. Atkreipkite dėmesį į dailų kaklo išlinkimą.
B – Netaisyklingas, trumpas ir storas kaklas.

PRIEKINIAI KAMPAI

A – Taisyklingas priekinis kampas Peties virsus (ketera) ir priekines kojos padėtis – vienoje vertikalioje linijoje. Atkreipkite dėmėsį į krūtinės gylį ir jos apimtį.
B – Netaisyklingas priekinis kampas – Netaisyklingas peties kampas. Atkreipkite dėmesį, kad dėl to labai negili krūtinė. Vertikali linija nuo keteros turi leistis į apačią per priekinės letenos vidurį.

PEČIAI, PRIEKINĖS LETENOS


A – Taisyklingi, geros apimties pečiai.
B ir C – Netaisyklinga
B – Laisvos alkūnės, šleivos letenos.
C – Per sunkūs pečiai, kreivos letenos.

KORPUSO LINIJOS

A – taisyklinga viršaus ir apačios linijos. Geras krūtinės gylis.
B – per ilga nugara su įlinkimu
C – pernelyg išgaubta, nusileidusi žemiau alkūnių krūtinė ir įtrauktas pilvas


A – Taisyklinga. Tinkamas šonkaulių išgaubimas. Pečių plotis lygus šonkaulių ir sėdmenų pločiui.
B – Per siauras sėdmenų plotis lyginant su pečiais kairėje, plokščia krūtinė su per mažai išgaubtais šonkauliais dešinėje.
C – Per mažai išgaubti šonkauliai.

PĖDOS

A – taisyklingos sugniaužtos ir tvirtos („katės“) pėdutės
Netaisyklingos letenos
B – kairėje – „zuikio“ pėda kur du viduriniai pirštai pernelyg ilgi, dešinėje – nusileidę, netvirti riešai
C – plokščia, išskėstais pištai pėda

GALINIAI KAMPAI

A – Taisyklingi galiniai kampai. Atkreipkite dėmesį, kad statmena linija, nuvesta nuo uodegos pagrindo į apačią, turi baigtis taške prieš pat užpakalinę leteną.
B – Netaisyklingi, pernelyg išreikšti kampai. Atkreipkite dėmesį, kad statmena linija, nuleista nuo uodegos pagrindo į apačią baigiasi toli nuo priekinės letenos.
C – Netaisyklingi kampai. Užpakalinių kampų trūkumas.

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS

A – Taisyklinga užpakalinių galūnių padėtis. Užpakalinės galūnės statmenos viena kitai.
B – Netaisyklingos užpakalinių galūnių padėtys. a) X formos padėtis, b) suartintos galūnės, c) šleivumas

UODEGA

A – taisyklingai išaugusi uodega. Taisyklinga padėtis.
B – a) pernelyg plona ir žemai išaugusi uodega; b) „linksma“ uodega, pernelyg užriesta.

PROPORCIJOS


Taisyklingos proporcijos. Biglio ūgis nuo žemės iki keteros ir kūno ilgis nuo keteros iki uodegos pagrindo sudaro santykį 5:6. Alkūnė dalina šuns ūgį nuo žemės iki alkūnės ir nuo alkūnės iki keteros į kuo lygesnes dalis.

A Trumpos letenos. Atstumas nuo žemės iki alkūnės trumpesnis, nei atstumas nuo alkūnės iki keteros.
B Pernelyg ilgos kojos.
C Per ilgas korpusas, sudarantis kvadrato formą.

JUDESYS

A – Taisyklingas judesys. Aliūras. Priekinių galūnių žingsnis lygus užpakalinių galūnių žingsniui.
B – Neteisingi, trumpi žingniai, santūrumas. Priekinių galūnių žingnis trumpesnis už užpakalinių galūnių žingsnį.
C – Taisyklingi judesiai žiūrint iš priekio ir iš galo. Galūnės juda paraleliai viena kitai.

Pagal A.Musladin, J.Musladin, Ada Leuke knygą „The New Beagle“ ir www.beagle.net.ua straipsnį.
Vertė Eglė Vaitkevičienė ir veislynas BIGBENDAS