Čempionų titulų gavimo tvarka

Lietuvos Jaunimo Čempionas – LT JCH

Suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų JN (Jaunimo Nugalėtojas) titulų suteiktų dviejų skirtingų teisėjų.

Lietuvos Čempionas – LT CH

Suteikiamas šunims:
* turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
* turintiems ne mažiau dviejų LT CAC titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą darbinį diplomą;
* turintiems ne mažiau penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų.

Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau vienerių metų.
LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą, metai skaičiuojami nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

Lietuvos Veislės Klubo Čempionas – LT Kl.CH

Suteikiamas šunims:
* du kartus tapusiems klubo nugalėtoju;
* vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą.

Lietuvos Veteranų Čempionas – LT VCH

Suteikiamas šunims:
* šunims, turintiems ne mažiau trijų VN (veteranų nugalėtojo) titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
* šunims, turintiems ne mažiau dviejų VN titulų ir turintiems LT CH titulą .

Tarptautinis Čempionas – INT CH

Suteikiamas šunims, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turintiems FCI pripažįstamą darbinį diplomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi.

Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos.

Nuo 2009 m. sausio 01 d. naujos taisyklės Tarptautiniam parodų čempiono titului gauti veislėms, kurioms reikalingas darbinis diplomas.
* 4 cacibai trijose skirtingose šalyse iš trijų skirtingų teisėju
* nuo pirmo ir paskutinio CACIB turi būti praėję metai ir viena diena.
Taip pat galioja ir buvusi tvarka – 2 CACIB dviejose skirtingose šalyse nuo dviejų skirtingų teisėjų + darbinis diplomas. Titulas vadinasi – tarptautinis grožio čempionas.

Estija

Estijos Jaunimo Čempionas – EST JCH:

Jei šuo yra Lietuvos Jaunimo Čempionas, EST JCH titulas suteikiamas gavus vieną JN Estijoje.

Kitu atveju EST JCH suteikiamas šunims, kurie gavo 3 x JN nuo trijų skirtingų teisėjų Estijoje.

Estijos Čempionas – EST CH:

Jei šuo yra Lietuvos Čempionas, EST CH titulas suteikiamas gavus vieną CAC Estijoje. CAC gavimo dieną šuniui turi būti daugiau nei dveji metai.

Kitu atveju EST CH suteikiamas šunims:
* gavusiems 3 x EST CAC;
* gavusiems 2 x EST JN ir 2 x EST CAC nuo skirtingų teisėjų;
* turintiems EST JCH titulą ir gavusiems EST CAC.
CAC gavimo dieną šuniui turi būti daugiau nei dveji metai. EST CH patvirtinimui reikalingas darbinis diplomas.

CAC Estijoje suteikiamas tik vienam patinui/kalei.

Latvija

Latvijos Jaunimo Čempionas – LV JCH:

Jei šuo yra Lietuvos Jaunimo Čempionas, LV JCH titulas suteikiamas gavus vieną JN Latvijoje.

Kitu atveju LV JCH suteikiamas šunims, kurie gavo 3 x JN nuo mažiausiai dviejų skirtingų teisėjų Latvijoje.

Latvijos Čempionas – LV CH:

Jei šuo yra Lietuvos Čempionas, LV CH titulas suteikiamas gavus vieną CAC Latvijoje.

Kitu atveju LV CH suteikiamas šunims, kurie gavo 3 x CAC nuo mažiausiai dviejų skirtingų teisėjų Latvijoje. Tarp pirmo ir paskutinio CAC turi būti ne mažiau kaip 52 savaitės.

CAC Latvijoje suteikiamas tik vienam patinui/kalei.

Rusija

Rusijos Jaunimo Čempionas – RUS JCH:

Jei šuo yra Lietuvos Jaunimo Čempionas, RUS JCH titulas suteikiamas gavus vieną JN Rusijoje.

Rusijos Čempionas – RUS CH:

Jei šuo yra Lietuvos Čempionas, LV CH titulas suteikiamas gavus vieną CAC Rusijoje vykstančioje Tarptautinėje parodoje.