BK veisimo tvarkos aprašas

1. Jeigu Jūs planuojate kergti savo kalytę, pirmiausia turėtumėte atsižvelgti, ar planuojamas veisimas atitinka visus minimalius veisimo reikalavimus:

 • Biglių veislės kalės gali būti kergiamos nuo 18 mėnesių iki 8 metų (tačiau pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metų).  Kitą kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8 mėnesiams.
 • Biglių veislės patinai gali būti kergiami nuo 12 mėnesių, maksimalus veisimo amžius neribojamas.
 • Veisiant neleidžiamos kombinacijos „tėvai-vaikai”, „broliai-seserys”, sibsas-sibsas (kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2).
 • Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „labai gerai”.
 • Veisti galima šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „puikiai”.
 • Jeigu veisimui naudojamas užsienio šalyje registruotas šuo, jis turi turėti mažiausiai du įvertinimus „puikiai“, gautus FCI pripažįstamoje parodoje arba savo šalies kinologų organizacijos leidimą veisti.

Nauja: Nuo 2018 01 01 visiems veisiamiems šunims ir kalėms privaloma turėti DNR (ISAG) genetinį profilį. Jei kalė kergiama užsienyje, šuns DNR pasas pageidautinas, bet nebūtinas. Jei užsienio šalyje gyvenančio šuns savininkas nepateikia DNR paso, kalei DNR profilio atlikti nebūtina.
 

2. Prieš kergimą turite gauti kergimo sutarties blanką, kurį pasirašysite su patino savininku. Užsakydamas kergimo sutartį, veisėjas privalo nurodyti kergiamus šunis ir pateikti jų kilmės dokumentų kopijas. Laiku nepateikus informacijos apie kergiamus šunis, klubas turi teisę neišduoti kergimo sutarties.

Jei veisiama kalė turi daugiau nei vieną savininką ar kalės savininkas nesutampa su veisėju, turi būti pateikiama bendrasavininkystės ar veisimo teisės perdavimo sutartis.

Dėl kergimo sutarties kreiptis į klubo atstovą veisimui: veisimas@bigliuklubas.lt

 

3. Per tris dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui – telefonu ar el. paštu (užpildant šią formą – pranešimas apie vadą – ir ją atsiunčiant veisimas@bigliuklubas.lt). Nurodyti šuniukų gimimo datą, skaičių ir lytį.

 

4. Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės dokumentų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis:

 • Visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų sertifikatų kopijas, lauko bandymuose gautų darbinių diplomų kopijas, užpildo šunų pasiekimų lenteles. 
  Pastaba: kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama.
 • Visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių tyrimas, genetiniai sveikatos tyrimai). Klubas rekomenduoja atlikti sveikatos tyrimus, nepaisant to, jog jie ir nėra privalomi.
 • Užpildytą kilmės dokumentų užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti viena raide.
 • Genetinio profilio (DNR) tyrimų sertifikatus, jei abu kergiami šunys registruoti LŠVK. Jei kalė kergiama užsienyje, DNR profilio tyrimai pageidautini, bet neprivalomi.

 

5. Gavus kilmės dokumentų užsakymo formą, Lietuvos kinologų draugijoje per 15 darbo dienų bus paruoštos ženklinimo (čipavimo) pažymos, kurias klubo atstovas persiunčia veisėjui el. paštu. Turėdamas šias pažymas, veisėjas pas veterinarą ženklina (čipuoja) mažylius (vada turi būti sužymėta nuo 6 savaičių iki 3 mėnesių amžiaus; jeigu šuniukai laiku nesužymimi, kilmės dokumentai yra grąžinami LKD). Po ženklinimo (čipavimo), veterinaro pasirašytas pažymas su užklijuotais čipų numeriais veisėjas nuskanuoja bei atsiunčia klubui.

 

6. Paženklinus šuniukus su klubo atstovu sutariamas vados apžiūros laikas, veisėjas į klubo sąskaitą sumoka už kilmės dokumentus. Klubo atstovui apžiūrėjus vadą, veisėjui perduodami šuniukų kilmės dokumentai.

 

7. Parduodamas šuniukus veisėjas su naujais šeimininkais pasirašo šuns perdavimo sutartis, kurių kopijas privalo pateikti klubui el. paštu veisimas@bigliuklubas.lt. Jei šuo parduodamas į užsienį – jam užsakomas eksporto sertfikatas. Daugiau apie eksporto sertifikatų užsakymo tvarką – skaitykite čia.

 

Prašome veisėjus laikytis klubo tvarkos ir neraginamiems pateikti reikalingus dokumentus.

Dokumentai:

Papildomos rekomendacijos veisimui BK nariams

LKD šunų veisimo nuostatai

LKD šunų veisimo nuostatų priedai

LKD šunų veisimo rekomendacijos

 

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis tel. 8 616 09808 (Julija) arba rašyti el.paštu veisimas@bigliuklubas.lt