BK veisimo tvarkos aprašas

1. Jei planuojate vadą, peržvelkite ir įsitikinkite, ar planuojami veisti šunys atitinka visus bazinius veisimo reikalavimus (amžiaus, gautų įvertinimų, tyrimų ir pan.).
 

2. Prieš kergimą iš Klubo turite gauti nukreipimą kergimui (kergimo sutartį). Kreipiantis dėl kergimo sutarties, turite nurodyti kergiamus šunis. Jei šunys nėra registruoti LŠVK, prisekite jų kilmės dokumentų kopiją. 

Pastaba: Jei veisiama kalė turi daugiau nei vieną savininką ar kalės savininkas, nurodytas dokumentuose, nesutampa su veisėju, kreipiantis dėl kergimo sutarties turi būti pateikiama bendrasavininkystės ar veisimo teisės perdavimo sutartis.

 

3. Per tris dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui – nurodykite šuniukų gimimo datą, skaičių ir lytį.

 

4. Rekomenduojame kilmės dokumentų užsakymą paruošti ir Klubui atsiųsti ne vėliau nei šuniukams sueis 4 savaitės. Turite pateikti:

  • Atidžiai užpildytą kilmės dokumentų užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti viena raide.
  • Užpildytas šunų pasiekimų lenteles, čempionų sertifikatų kopijas, lauko bandymuose gautų darbinių diplomų kopijas. Jei atitinkami įrašai jau įtraukti šuns profilyje e.kinologija sistemoje, sertifikatų kopijų siųsti nebūtina.
    Pastaba: kilmės liudijimo kainą skaičiuoja LKD, remdamasi su užsakymu pateiktais dokumentais. Vėliau pateikus papildomus sertifikatus, kaina neperskaičiuojama.
  • Visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų sertifikatus (pvz. akių tyrimas, genetiniai tyrimai). Klubas rekomenduoja atlikti sveikatos tyrimus, nepaisant to, jog jie ir nėra privalomi. Jei atitinkami įrašai jau įtraukti šuns profilyje e.kinologija sistemoje, sertifikatų kopijų siųsti nebūtina.

 

5. Gavus kilmės dokumentų užsakymo formą, LKD per 15 darbo dienų bus paruoštos ženklinimo (čipavimo) pažymos, kurias Jums persiųsime el. paštu. Šuniukų ženklinimo metu (nuo 6 savaičių iki 4 mėnesių amžiaus) šias pažymas turi užpildyti ir pasirašyti veterinaras. Mažyliai gali būti ženklinami tik gavus LKD pažymas.

 

6. Paženklinus šuniukus, skenuotas ženklinimo pažymų kopijas prašome kuo skubiau atsiųsti Klubui, kad galėtume suderinti vados apžiūros laiką. Vados apžiūros metu įvertinama, ar šuniukai neturi veislės broko, dar kartą patikrinami ženklinimo duomenys.

 

7. Prieš apžiūrą, į klubo sąskaitą prašome sumokėti nurodytą mokestį už kilmės dokumentus.

 

8. Per 5 darbo dienas nuo vados apžiūros, LKD parengia šuniukų kilmės dokumentus, kurių siuntimą (ar perdavimą) suderinsime su Jumis individualiai.

 

Visus su veisimu susijusius dokumentus ir klausimus prašome siųsti el. paštu veisimas@bigliuklubas.lt. Iškilus neaiškumams, galite kreiptis į Juliją, tel. +370 616 09808.

 

Labai prašome veisėjų laikytis klubo tvarkos ir neraginamiems laiku pateikti reikalingus dokumentus.