BK veisimo tvarkos aprašas

1. Jeigu Jūs planuojate kergti savo kalytę, pirmiausia turėtumėte atsižvelgti, ar planuojamas veisimas atitinka visus minimalius veisimo reikalavimus:

 • Biglių veislės kalės gali būti kergiamos nuo 18 mėnesių iki 8 metų (tačiau pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metų).  Kitą kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8 mėnesiams.
 • Biglių veislės patinai gali būti kergiami nuo 12 mėnesių, maksimalus veisimo amžius neribojamas.
 • Veisiant neleidžiamos kombinacijos „tėvai-vaikai”, „broliai-seserys”, sibsas-sibsas (kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2).
 • Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „labai gerai”.
 • Veisti galima šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „puikiai”.
 • Jeigu veisimui naudojamas užsienio šalyje registruotas šuo, jis turi turėti mažiausiai du įvertinimus „puikiai“, gautus FCI pripažįstamoje parodoje arba savo šalies kinologų organizacijos leidimą veisti.

2. Prieš kergimą turite gauti kergimo sutarties blanką, kurį pasirašysite su patino savininku. Užsakydamas kergimo sutartį, veisėjas privalo nurodyti kergiamus šunis ir pateikti jų kilmės dokumentų kopijas. Laiku nepateikus informacijos apie kergiamus šunis, klubas turi teisę neišduoti kergimo sutarties. Dėl kergimo sutarties kreiptis į klubo atstovą veisimui: veisimas@bigliuklubas.lt

3. Per tris dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui – telefonu ar el. paštu (užpildant šią formą – pranešimas apie vadą – ir ją atsiunčiant veisimas@bigliuklubas.lt). Nurodyti šuniukų gimimo datą, skaičių ir lytį.

4. Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės dokumentų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis:

 • Visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų sertifikatų kopijas, lauko bandymuose gautų darbinių diplomų kopijas, užpildo šunų pasiekimų lenteles
  Pastaba. Kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama.
 • Visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių tyrimas). Klubas rekomenduoja atlikti sveikatos tyrimus, nepaisant to, jog jie ir nėra privalomi.
 • Užpildytą kilmės dokumentų užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti viena raide.
 • Abiejų šalių pasirašytą kergimo sutartį.
 • Jeigu šuniukai bus eksportuojami iš Lietuvos (užsakomi eksportiniai kilmės dokumentai), reikalinga nurodyti būsimų savininkų pavardę bei adresą.

5. Gavus kilmės dokumentų užsakymo formą, Lietuvos kinologų draugijoje bus paruoštos ženklinimo (čipavimo) pažymos, kurias klubo atstovas persiunčia veisėjui. Turėdamas šias pažymas, veisėjas pas veterinarą ženklina (čipuoja) mažylius (vada turi būti sužymėta nuo 6 savaičių iki 3 mėnesių amžiaus; jeigu šuniukai laiku nesužymimi, kilmės dokumentai yra grąžinami LKD). Po ženklinimo (čipavimo), veterinaro pasirašytas pažymas su užklijuotais čipų numeriais veisėjas nuskanuoja bei atsiunčia klubui.

6. Paženklinus šuniukus klubo atstovas atvyksta apžiūrėti vados, įteikia kilmės dokumentus.

7. Realizavęs šuniukus, per 10 dienų nuo perdavimo datos, veisėjas privalo klubui pateikti šuniukų perdavimą naujam šeimininkui patvirtinančių dokumentų kopijas. Forma – perdavimo patvirtinimas.

8. BK veisėjų prašome po šuniukų realizavimo užpildyti ir atsiųsti formą duomenys apie vadą.

Prašome veisėjus laikytis klubo tvarkos ir neraginamiems pateikti reikalingus dokumentus.

Dokumentai:

Papildomos rekomendacijos veisimui BK nariams;

LKD šunų veisimo nuostatai;

LKD šunų veisimo nuostatų priedai;

LKD šunų veisimo rekomendacijos;

Iškilus neaiškumams, prašau kreiptis tel. 8 616 09808 arba rašyti el.paštu veisimas@bigliuklubas.lt